SLF pranešimas spaudai

Koks tikrasis Vytauto Landsbergio vaidmuo Sausio 13-oje ir naujausioje Lietuvos istorijoje? Kokia jo partijos atsakomybė už sugriautą Lietuvos ūkį?

Socialistinis Liaudies Frontas sausio 12-ąją, ketvirtadienį, 11:00 rengia sankcionuotą mitingą prie konservatorių būstinės Stuokos-Gucevičiaus g. 11 su šūkiais:

- Landsbergi, tavo vaidmuo Sausio 13-je pradeda aiškėti;

- Išduok, jei toks principingas, europinį arešto orderį Michailui Gorbačiovui, kuris pasiuntė tankus Sausio 13-ąją (inicijuok tokio orderio išdavimą – mes palaikysime);

- Landsbergi, kur žadėtas šviesusis europinis rytojus? Kada atsakysi už ekonominę katastrofą?

 

***

Priedas:

Landsbergio klikos „pasiekimai“ per 20 „demokratiškų ir laisvų metų“

Analitinė pažyma

Strateginių objektų sunaikinimas, išgrobstymas ar pardavimas pusvelčiui:


1. Ignalinos AE.
2. “Mažeikių nafta”.
3. Alytaus audimo, šaldytuvų , Mažeikių Elektrotechnikos ir Kompresorių g-los.
4. Šiaulių “Elnias”, dviračių g-kla.
5. Panevėžio "Ekranas", Tikslioji mechanika.
6. Lino perdirbimo pramonė, trikotažo pramonė - keletas g-klų.
7. Apynių - 2 g-klos. Alaus pagrindinis fermentas, dabar perkamas ES.
8. Radiotechnikos g-klos: Kauno “Banga”, Vilniaus “Elfa”, “Venta”, “Vilma”, “Vilniaus Vingis”, “Rimeda”, Pabradės “Modulis”.
9.Vilniaus Grąžtų, Šlifavimo staklių, Kuro aparatūros g-klos, “Neris”, mėsos kombinatas (dabar - Danijos kiaulės ir Lenkijos mėsa...)
10. Namų statybos kombinatai.
11.Kauno ir Klaipėdos tabako fabrikai, Kauno degtukų fabrikas. Tai tik strateginiai Lietuvos objektai, o kur dar smulkūs: šimtai įmonių, fabrikų, kombinatų, kurių ir išvardinti nebeįmanoma?
12.Kolūkių ir taryb. ūkių sugriovimas, išvogimas. (LENKIJOE ir BALTARUSIJOJE PASIELGTA ATVIRKŠČIAI. Ž.Ū bendrovės ne tik išsaugotos, bet ir sustiprintos, dėl to Lenkijoje ir Baltarusijoje pati pigiausia Ž.Ū. produkcija ir 80 proc. tenkina vidaus rinką).
13.Švietimas ir sveikata neatitinka reikalavimų. (Valstybė, kuri nesirūpina tautos sveikata ir švietimu, anksčiau ar vėliau išnyks).
14.Demografija : kritiškas gimstamumas, mirtingumas didžiausias nuo 1950 m., savižudybės, alkoholizmas, narkomanija., emigracija. Pensinis amžius ir privalomas darbo stažas padidintas.
15.Milžiniška skola užsieniui, kuri po kelių metų valstybę atves prie bankroto.
16. Užsienio politika: padlaižiavimas JAV, nepriklausomybės praradimas, įstojant į ES, didžiulė energetinė priklausomybė nuo Rusijos, anksčiau laiko uždarius IAE…

***


Mėgstančių Landsbergio stiliumi sumaišyti su purvais savo praeitį norisi paklausti:
Ar tik ne tais „baisiais“, „okupaciniais“, "nekultūringais" tarybiniais laikais kiekviename kaime buvo įsteigta bent jau pradinė mokykla, kiekviename miestelyje - aštuonmetė, arba vidurinė, kultūros namai? Po 1990-jų viskas buvo metodiškai naikinama. Dabar liko tik "geltonieji autobusiukai", vežantys vaikus kartais iki 40 km. į mokyklas.
Ar ne tais laikais kiekvienoje gyvenvietėje atsirado pašto skyriai, ambulatorijos, bibliotekos? Kur visa tai šiandien?
Ar ne iki 1990 buvo pastatyta virš 300 vaikų poilsio stovyklų - virš 30 – pajūryje?
Ar ne tada visoje Lietuvoje klestėjo chorai, liaudies šokių, muzikos ir žinomiausi Lietuvos estradiniai ansambliai ir grupės, o lietuviškas kinas buvo žinomas visame pasaulyje?
Prisiminimui liko vien TV laidos tipo "Švieski man vėl..." Tiesa, turime šiuolaikinius "realybės šou" ir šokių dešimtukus, kuriuose 1-ą vietą nusiperka koks, lyg girtas ožys, strapaliojantis milijonierius...
Ar ne tada knygynuose netrūko mokslo ir kultūros populiarinimo knygų?
Dabar knygynai užversti ezoterinių, būrimo, "juodosios" ir "baltosios" magijos "mokslų" ir pan. "literatūra".
Ar ne tada buvo rengiamos grandiozinės rajoninės ir respublikinės suaugusių ir moksleivių dainų šventės ir sporto olimpiados?
Ar ne tada buvo kuriami geriausi iki šiol lietuviški filmai, ar ne tada buvo pastatyti Operos ir Dramos teatrai, Sporto ir kultūros rūmai, Vingio parko estrada, kultūros namai net ir mažiausiuose miesteliuose (pastarieji jau daug kur sugriauti, arba prichvatizuoti)?
Ar ne tada buvo pastatyti beveik visi keliai, tiltai, nauji miestai ir miestų gyvenamųjų namų kvartalai: 69% gyvenamojo ploto pastatyta 1961-1989 m., 9% - po 1990.
Ar ne tada pastatytos beveik visos elektrinės, elektrifikuota visa Lietuva - NEMOKAMAI?
Ir dar daug daug panašių klausimų galima užduoti besispjaudantiems ir koneveikiantiems tuos dešimtmečius, kuriems vyresnioji karta atidavė savo jėgas, o kartais ir sveikatą.
Atsakymą jau žinome - viskas, kas buvo tada, „buvo blogai“ ir turėjo būti sunaikinta (pasiimant sau)...

Tačiau...Nepulkime į neviltį.

Visada yra išeitis. Socialistinis Liaudies Frontas (SLF) ją žino. Tai – viso ydingo ekonominio ir socialinio kurso pakeitimas.

Sekite mūsų tolesnius pranešimus.

SLF tel. 2 43 10 70 slfinfo1@gmail.com